Ceník

Apartmán 1 „Zahradní“

Cena 1.200,- Kč za noc/apartmán (bez ohledu na počet osob, pro 1-4 osoby)

 

 

Při pobytu delším jak 2 noci vyžadujeme 50% zálohu.V případě stornování 0-7 dní před příjezdem záloha propadá.V případě storna více než 7 dní před příjezdem vám vrátíme celou částku.

POZOR -PROVOZ APARTMÁNŮ JE DUBEN -ŘÍJEN !! 

 

UBYTOVACÍ ŘÁD APARTMÁNŮ BOSKOVICE

1) Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem); bez dokladu nemůže být host ubytován.
2) Ubytování probíhá od 14:00 do 20:00 hodin. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni po předchozí domluvě. Host obdrží jeden klíč od vchodové branky a druhý od apartmánu. Ztráta klíče je zpoplatněna částkou 300,-Kč.
3) Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, apartmán je připraven od 14:00 hodin, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin.
V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid. I v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.
4) Na pokojích je dovoleno používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k osobní hygieně, a dále osobní počítače a nabíjecí zařízení videokamer, fotoaparátů a mobilních telefonů. Ohřívače a/-nebo přímotopy jsou zakázány.
5) V pokoji nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Veškeré poruchy hlaste majiteli.
6) V penzionu je přísný zákaz kouření!!! Za porušení zákazu pokuta 5.000 Kč
7) Zákaz vstupu osobám, jež nejsou evidovány v ubytovací knize.
8) Nejsme povinni ubytovat osobu pod vlivem alkoholu či omamných látek.
9) Penzion neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host.
10) V pokoji nebo společných prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu správce objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
11) Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
13) Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech pensionu i v jeho venkovní části. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné úrazy apod. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že ubytovaný poruší ubytovací řád, má majitel penzionu právo ukončit pobyt.
14) V PENZIONU VYŽADUJEME PŘEZOUVÁNÍ!!

Děkujeme a přejeme příjemný pobyt!
Kyntlovi